X

Odesláním údajů souhlasí účastník se zařazením jim vyplněných osobních údajů (emailová adresa) do databáze správce (VEBA, textilní závody a.s., IČ: 45534276, se sídlem Přadlácká 89, Velká Ves, 55001 Broumov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 582) a s jejich zpracováním správcem pro účely zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb hotelového resortu správce, včetně zasílání informací o pořádaných akcích a obdobných aktivitách, prostřednictvím elektronických prostředků (emailová adresa) dle zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu.

Důvodem poskytnutí osobních údajů je zájem účastníka o zasílání obchodních sdělení správce, což by bez poskytnutí těchto osobních údajů nebylo možné. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze správcem a správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo třetím osobám. Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Účastník bere na vědomí, že má právo kdykoliv bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Správce veškeré osobní údaje získané výše uvedeným způsobem považuje za důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu a pouze k výše uvedenému účelu.

Informace o zpracování osobních údajů správcem je dostupná zde.

Odvolat svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete prostřednictvím emailu: hotel,veba,cz.

 

Zásady ochrany osobních údajů 8 / 20